Openserve Fibre

Cape Data Networks in samewerking met ons vennoote SCWisp doen Openserve Fibre. Kliek hier om te kyk of jou area gedek word deur openserve fibre en hier om jou lyn te bestel. Vir meer info skakel ons vandag by (044) 868-0444 stuur n epos na help@cdnzasupport.co.za vir meer informasie of hulp